A A A K K K
для людей з порушеннями зору
shchyrlitsei.org.ua
Щирецький ліцей імені Героя України Богдана Ільківа Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області

Нормативна база з ЦЗ

Перелік документів,

що регламентують ведення заходів ЦЗ

в навчальних закладах.

 

 1. Кодекс цивільного захисту. (02 жовтня 2012 року № 5403 – V1):

Глава 10.

Стаття 39 п. 2

Навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє та затверджує навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Стаття 20. розділ 2 пункт 3. У навчальних закладах з денною формою навчання з чисельність 500 і більше осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту.

Стаття 20. розділ 2 пункт 4. У суб’єктах господарювання  з чисельність працюючих до 200 осіб призначаються особи з питань цивільного захисту за рахунок штатної чисельності суб’єкта господарювання.

Стаття 20. розділ 4. Порядок діяльності підрозділів з питань ЦЗ або призначених осіб визначаються вілповідними  положеннями про них або посадовими інструкціями,  які затверджуються керівником, що його створив (призначив) на підставі типового Положення про такий підрозділ, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ.

Стаття 40 пункт 4.  Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 • 40 п. 5.  Особи, яких приймають на роботу до початку виконання своїх службових обов’язків періодично     (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки.

Стаття 41 п. 3. Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях та правилам пожежної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час навчально – виховного процесу за рахунок коштів, передбачених на фінансування навчальних закладів.

 

Стаття 41 п. 4. Навчання дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях та запобігання пожежам віл дитячих пустощів з вогнем проводиться шляхом формування у них поведінки, відповідної віку дитини, щодо власного захисту та рятування.

 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів  України № 443 від 26.06.2013 року

 „Про порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ”.

 

Стаття 4.  Фінансування заходів  з підготовки органів управління та сил ЦЗ здійснюється за рахунок відповідних бюджетних призначень, а також коштів суб’єктів господарювання.

 

Стаття 5. Порядок дій управління та сил ЦЗ  здійснюється у відповідності інструкції щодо дій персоналу об’єкту господарювання у разі загрози або виникнення НС з чисельністю персоналу 50 осіб і менше.

 

Постанова Кабінету Міністрів  України № 444 від 26.06.2013 року

„Порядок здійснення навчання населення діям у НС”.

 

Стаття 7. Програми підготовки працівників до дій при надзвичайних ситуаціях розробляються і затверджуються підприємствами, установами, організаціями на підставі програм та організаційно – методичних вказівок з підготовки населення до дій у НС.

Стаття 10. Навчання працівників на підприємстві здійснюється шляхом курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп та індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп.

 

Постанова Кабінету Міністрів  України № 787 від 09.10. 2013 року

„Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань ЦЗ”.

 

Стаття 3. Об’єктові формування ЦЗ утворюються суб’єктами господарювання, які мають чисельність працюючих понад 50 чоловік та володіють транспортною, будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою спеціальною технікою та відповідають одній з таких умов:

 • віднесені до відповідної категорії ЦЗ;
 • мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та (або) продовжують свою виробничу діяльність в особливий період;
 • експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно  небезпечні об’єкти.

Стаття 7.  До формувань ЦЗ призначаються на  добровільній основі працівники суб’єктів господарювання які здатні за станом здоров’я виконувати роботи в умовах НС  чоловіки від 18 до 60 років та жінки від 19 до 55 років за винятком вагітних та жінок, які мають дітей до 8 років.

 

Стаття 7. Призначення працівників до формувань  ЦЗ та керівників цих формувань здійснюється відповідно до укладеного трудового договору суб’єктами господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.

 

Стаття 7.  Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань, не повинна перевищувати 10-15 % загальної чисельності працюючих.

 

 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України № 819 від 23.10. 2013 року. 

„Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань ЦЗ”

 

Стаття 10. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, і перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три  п’ять років зобов’язані проходити функціональне навчання.

 

Стаття 19. Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

Додаток до Порядку. Перелік категорій осіб які проходять функціональне навчання:

 

На курсах удосконалення керівних кадрів (м. Львів, вул. Словацького 14, 1 раз на 5 років):

 • начальник ЦЗ;
 • начальник штабу ЦЗ;
 • голова комісії НС;
 • секретар комісії НС;
 • голова евакокомісії (заступник) з евакуації;
 • секретар евакокомісії;
 • фахівець, що виконує обов’язки, пов’язані із забезпеченням  техногенної та пожежної безпеки;
 • педагогічні працівники, які  викладають предмети  з ЦЗ та БЖД;

 

На міських (територіальних) курсах  (м. Стрий. вул. Крива 20 Б, 1 раз на 3 роки) :

 • керівники робіт  з ліквідації наслідків НС;
 • особи, які очолюють формування ЦЗ;
 • керівники, та особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань та тренувань з ЦЗ;
 • керівники навчальних груп з підготовки працівників діям у НС.

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України  № 841 від 30.10. 2013 року.

„Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення НС техногенного та природного характеру”.

 

Пункт 11. Організація проведення вакації та підготовка районів для розміщення евакуйованого населення покладається на керівників суб’єктів господарювання.

 

Пункт 12. Рішення на проведенні евакуації на обєкті господарювання приймає його керівник.

 

Пункт 22 абзац 2. На об’єктах господарювання що потрапляють в зону можливих НС з чисельність працюючих менш як 50  осіб комісії з питань евакуації не утворюються, а призначається особа, що виконує функції зазначеної комісії.

 

Постанова Кабінету Міністрів  України № 11 від 09.01. 2014 року.

 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”.

 

Пункт 10. Постійно діючим органом управляння ЦЗ, до повноважень якого належить питання організації та здійснення заходів з ЦЗ на об’єктовому рівні є керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань ЦЗ, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.

 

Пункт 11.  Координаційним органом  на об’єктовому рівні є комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Пункт 40.  Для  безпосередньої організації і координації аварійно – рятувальних та інших невідкладних  робіт з ліквідації наслідків НС утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

 

 

Наказ МВС від 11.09.2014 року № 934. зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2014 р. № 1200/25977

„Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту”.

 

Розділ ІІ. Пункт 2.14.абзац 2. Тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводяться як Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту.

Розділ ІІ. Пункт 2.15. Підготовка та проведення такого тренування здійснюються особисто керівником навчального закладу, підприємства, установи, організації на підставі виданого ним наказу. До участі у тренуванні залучаються усі працівники навчального закладу, підприємства, установи, організації. Залучення студентів, учнів та дітей до відпрацювання навчальних питань, які потребують їх участі (заповнення захисної споруди, евакуація тощо), проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час.

Для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається, призначається штаб керівництва тренуванням.

Розділ ІІ. Пункт 2.16. Підготовчий період тренування включає:

 • проходження керівником навчального закладу, підприємства, установи, організації відповідного навчання на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, у тому числі з питань пожежної безпеки;
 • проведення комісією підприємства, установи, організації, яку очолює сам керівник підприємства, установи, організації і до складу якої включається представник відповідного територіального органу ДСНС України, попереднього контролю знань і умінь тих, хто навчається, за програмою загальної підготовки;
 • відпрацювання планувальних документів тренування здійснюється у порядку, визначеному пунктом 2.6 цього розділу. ( пункт 2.6. Підготовка керівництва для забезпечення успішного проведення навчання (тренування) здійснюється на спеціально організованих керівником підприємства, організації інструкторсько – методичних заняттях, що проводяться територіальними курсами НМЦ ЦЗ та БЖД).

 

Розділ ІІ. Пункт 2.17. абзац 2. План проведення Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту погоджується з територіальним органом управління освітою та затверджується керівником навчального закладу.

 

Зведений план-графік проведення цих заходів надсилається органом управління освітою до територіального органу ДСНС України.

 

Розділ ІІ. Пункт 2.18. Тренування у навчальних закладах проводяться без припинення навчально-виховного процесу.

 

Розділ ІІІ пункт 3.6. Протипожежні тренування (тренування персоналу у діях на випадок пожежі) проводяться на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від чисельності працюючих.

Кожен працівник протягом року (крім року проведення на підприємстві, в установі, організації спеціального об’єктового навчання) має взяти участь у протипожежному тренуванні, темою якого є порушення з причини пожежі режиму роботи об’єкта в цілому, а також у протипожежному тренуванні по структурних підрозділах підприємства, установи, організації.

Протипожежні тренування можуть проводитися за участю пожежно-рятувальних підрозділів, що обслуговують відповідне підприємство, установу, організацію.

Розділ ІІІ пункт 3.7. На підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб та навчальних закладах протипожежні тренування, темою яких є порушення з причини пожежі режиму роботи об’єкта в цілому, проводяться під час об’єктових тренувань з питань цивільного захисту.

На об’єктах з масовим перебуванням людей такі тренування проводяться як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

Розділ ІІІ пункт 3.8. При проведенні протипожежних тренувань відпрацьовуються навички персоналу з організації гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння, надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим та проведення евакуації при пожежі, взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної допомоги.

Розділ ІІІ пункт 3.9. Керівництво організацією та проведенням протипожежних тренувань покладається на керівників спеціалізованих протипожежних служб (відповідальних за пожежну безпеку) або керівників підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів.

Розділ ІІІ пункт 3.11. Плани проведення протипожежних тренувань складаються їх керівниками і затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

Плани проведення тренувань передбачають:

організаційні заходи - тему, навчальні цілі, час і місце тренування, склад учасників, призначення посередників, визначення засобів зв’язку;

підготовчі заходи - установку імітації, засобів і знаків (прапорців, плакатів, пояснювальних написів), інструктаж і розстановку посередників, підготовку наявних засобів пожежогасіння;

оперативні дії - оголошення умовної пожежі, введення в роботу імітаційних засобів, дії персоналу під час умовної пожежі та контроль за діями посередників керівником тренування.

 

 

Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 08.08.2014 року № 458.

„Про внесення змін до загальної Програми підготовки працівників підприємств, установ та організацій  до дій у надзвичайних ситуаціях”.

 

І. Загальні положення

1.1. Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних

ситуаціях (далі – Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного

захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у

надзвичайних ситуаціях» і визначає зміст і обсяги навчання та форми контролю знань працівників підприємств, установ та організацій (далі – працівників) щодо дій у надзвичайних ситуаціях та рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій затвердженої наказом від 08.08.2014 року і  передбачає:

ознайомлення із завданнями та особливостями організації заходів

цивільного захисту  в школі;

вивчення основних способів захисту працівників від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій (НС) з урахуванням особливостей виробничої діяльності;

ознайомлення з інформацією, що міститься в планах реагування на НС

про дії в умовах загрози і/або виникнення НС;

набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння і сприяння проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації НС;

оволодіння навичками з надання першої допомоги потерпілим.

1.2. Навчання за Програмою проводиться у складі навчальної групи створених в школі;

1.3. Тренувань з питань цивільного захисту, що передбачає відпрацювання практичних дій за планами реагування на НС.

1.4. Обсяг запланованого навчального часу за Програмою не повинен

бути меншим 4 годин протягом календарного року з урахуванням трирічного

циклу навчання.

           1.5. Заняття за Програмою проводять спеціально уповноважений на таку діяльність працівник школи, який повинен  пройти спеціальну підготовку на територіальних курсах.

1.6. Навчання працівників за Програмою здійснюється у робочий час за

рахунок коштів школи.

 

ІІ. Вимоги до засвоєння змісту Програми.

2.1. У результаті проходження навчання за Програмою  працівники повинні знати:

основні небезпечні виробничі фактори, техногенні та природні небезпеки, що ймовірні для місця розташування підприємства, установи та організації;

основні принципи функціонування об’єктової системи цивільного захисту, організацію оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайної

ситуації;

засоби індивідуального та колективного захисту, порядок і правила користування ними;

обов’язки і дії працівників під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій згідно із планами реагування на НС;

способи та засоби запобігання пожежам та вибухам, типові дії працівників при їх виникненні, способи застосування первинних засобів

пожежогасіння;

побутові  дозиметричні  прилади,  їх  призначення  та  особливості користування ними;

2.2. У результаті проходження навчання за Програмою працівники повинні вміти:

запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення НС;

чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати заходи згідно із планами реагування на НС;

користуватися засобами індивідуального і колективного захисту,первинними засобами пожежогасіння;

сприяти проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах виникнення НС;

надавати першу допомогу потерпілим у НС.

 

2.3. За підсумками навчання за Програмою у працівників має бути сформована психологічна готовність до адекватних дій в умовах стресового

впливу уражаючих чинників НС.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора