A A A K K K
для людей з порушеннями зору
shchyrlitsei.org.ua
Щирецький ліцей імені Героя України Богдана Ільківа Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області

Права та обов'язки учнів

 

Права й обов'язки учнів

У п. 1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право на:

1. навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

2. вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

3. одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;

4. користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

5. доступ до інформації в усіх галузях знань;

6. участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

7. особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

8. участь в об'єднаннях громадян;

9. безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

10. трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

11. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

 

Відповідно до п. 1 статті 52 закону України «Про освіту» обов'язками учнів є:

-додержання законодавства, моральних, етичних норм;

-систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

-додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

 

Обов’язки учнів

1. Виконувати статут школи.
2. Оволодівати знаннями.
3. Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.
4. Приходити до школи охайними, дотримуватись ділового стилю одягу.
5. Брати активну участь у житті школи, підтримувати і примножувати традиції школи, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
6. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватися про молодших.

7. Дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм.
8. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.
9. Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.
10. Діяти завжди на благо колективу, турбуватися про честь і підтримку традицій школи.
11. Виконувати вказівки та розпорядження директора школи, педагогічної ради, а також постановам шкільного самоврядування.

12. Займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

13. Піклуватися про своє здоров’я, безпеку свого життя і однокласників; не допускати булінгу щодо учасників освітнього процесу.

 

Права учнів

1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.
2. На вибір факультативів, гуртків, екзаменів із окремих предметів і складання екстерном програми НФН.
3. На відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки із предметів.
4. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робі у тиждень.
5. Вносити пропозиції в раду, адміністрацію школи по покращенню програмного навчання і виховання.
6. На забезпечення якісним харчуванням.
7. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.
8. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя школи, не принижуючи гідності інших, брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу.
9. Представляти школу в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно зі своїми можливостями і вміннями, брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.
10. На звільнення від уроків згідно заяви батьків, відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора